Informacje o gwarancji Airwheel

Gwarancja

Gwarancja produktu obejmuje wady materiałowe i wykonawcze wynikające ze zwykłego użytkowania przez konsumenta przez  jeden rok na korpus główny, sześć miesięcy na akumulator, jeden miesiąc na opon wewnętrznych i zewnętrznych od pierwotnej daty zakupu. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi wada produktu i zastosuje się do instrukcji dotyczących zwrotu produktu, według własnego uznania lub w zakresie dozwolonym przez prawo (i) naprawimy produkt przy użyciu nowego lub odnowionych części, (ii) wymienić produkt na nowy lub odnowiony produkt, równoważny produktowi, który ma zostać wymieniony, lub (iii) zwrócić Państwu całość lub część ceny detalicznej produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie, w zakresie dozwolonym przez prawo, do wszelkich form napraw, części zamiennych lub urządzeń zamiennych przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wszystkie wymienione części i produkty, za które zostanie przyznany zwrot pieniędzy, staną się naszą własnością.

Gwarancją nie będą objęte następujące sytuacje:
Klienci nie mogą ubiegać się o gwarancję na produkt airwheel w następujących sytuacjach - 
1. Wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem;
2. Wadliwe działanie spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub naprawą;
3. Przypadkowe uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie spowodowane niewłaściwym przechowywaniem;
4. Rozbieżność w gwarancji/dowodzie zakupu i produktu;
5. Uszkodzenia zewnętrzne powstałe w wyniku użytkowania;
6. Demontaż nieokreślonych części;
7. Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane jazdą w deszczowe dni lub zanurzeniem w wodzie;